توتالایزر

Up

Down

    سیستم (TOTALIZER) شمارنده محصول نهایی با قابلیت شبکه بین چند سالن(اتصال به تابلوهای زیر مجموعه) و گزارشگیری از طریق کامپیوتر.(نمایشگرها در ابعاد سالنی بوده و دوطرفه میباشند)    

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.