سیستم مانیتورینگ سطح، حجم و وزن مخازن روغن

Up

Down

این سیستم به سفارش یکی از کارخانجات معتبر روغن کشی جهت لاگینگ مقادیر سطح، وزن و حجم روغن موجود در مخازن هشت گانه در سال 96 ساخته شده است. مبنای عملکرد سیستم تکنیک سنجش سطح با استفاده از فشار به عنوان پارامتر اولیه و تبدیل این پارامتر با استفاده از مشخصات هندسی مخازن، به حجم و وزن می باشد. تغییرات چگالی روغن توسط سنسورهای دما به سیستم فیدبک داده می شود. سیستم کنترل زیمنس و سنسورهای دما و فشار ساخت کشور آلمان می باشند.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.