خط تولید کود غنی شده حیوانی

خط تولید کود غنی شده حیوانی

خط تولید کود غنی شده حیوانی              
خط تولید سم دیازینون

خط تولید سم دیازینون

  اتوماسیون کامل خط تولید سم دیازینون.  
خط تولید سم حشره کش

خط تولید سم حشره کش

  اتوماسیون کامل خط تولید سم حشره کش.  
سیستم پرکن بطری

سیستم پرکن بطری

  سیستم پرکن بطری های سم با استفاده از PLC کامپکت شرکت LS(XEC-DR32H) و HMIسریXGT
اتوماسیون انبار محصول نهایی

اتوماسیون انبار محصول نهایی

  اتوماسیون تهویه انبار محصول نهایی(کود غنی شده حیوانی) مجهز به 70 فن و کنترل دربهای
سورتینگ حجمی سیب زمینی

سورتینگ حجمی سیب زمینی

کنترلر سورتینگ حجمی سیب زمینی      
سیستم سورتینگ وزنی میوه

سیستم سورتینگ وزنی میوه

 مونتاژ سیستم کنترل سورتینگ وزنی میوه.