خدمات به شرکت صنایع ذوب شمال

خدمات به شرکت صنایع ذوب شمال

ارائه مشاوره و خدمات فنی به شرکت صنایع ذوب شمال      
خدمات به شرکت کود پوش صحرا

خدمات به شرکت کود پوش صحرا

ارائه خدمات فنی تعمیرات و نگهداری و مشاوره و پشتیبانی فنی به شرکت کود پوش صحرا.  
خدمات به شرکت کامنوش

خدمات به شرکت کامنوش

ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری و مشاوره فنی به شرکت کامنوش گرگان.      
سیستم کنترلر تارت CNC

سیستم کنترلر تارت CNC

   سیستم کنترلر تارت دستگاه CNC عمود تراش ST850DV 
مکمل ماشین تولید موزاییک

مکمل ماشین تولید موزاییک

سیستم الکترونیکی مکمل ماشین تولید پازل و موزاییک.