<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ساخت انواع ترانسمیترهای ابزار دقیق وکنترلی الکترونیکی با امکاناتی از قبیل : قابلیت اتصال به شبکه مدباس RTU دارای خروجی آنالوگ 10 و 12 بیتی (جریان و ولتاژ) ورودی های آنالوگ 10 و 12 و 16 و 24 بیتی قابلیت ارسال داده ها از طریق SMS ولتاژ تغذیه 24 و 220 ولت<br><br><br><br>ساخت انواع ترانسمیترهای ابزار دقیق وکنترلی الکترونیکی با امکاناتی از قبیل : قابلیت اتصال به شبکه مدباس RTU دارای خروجی آنالوگ 10 و 12 بیتی (جریان و ولتاژ) ورودی های آنالوگ 10 و 12 و 16 و 24 بیتی قابلیت ارسال داده ها از طریق SMS ولتاژ تغذیه 24 و 220 ولت<br><br><br><br>ساخت انواع ترانسمیترهای ابزار دقیق وکنترلی الکترونیکی با امکاناتی از قبیل : قابلیت اتصال به شبکه مدباس RTU دارای خروجی آنالوگ 10 و 12 بیتی (جریان و ولتاژ) ورودی های آنالوگ 10 و 12 و 16 و 24 بیتی قابلیت ارسال داده ها از طریق SMS ولتاژ تغذیه 24 و 220 ولت<br><br><br><br>ساخت انواع ترانسمیترهای ابزار دقیق وکنترلی الکترونیکی با امکاناتی از قبیل : قابلیت اتصال به شبکه مدباس RTU دارای خروجی آنالوگ 10 و 12 بیتی (جریان و ولتاژ) ورودی های آنالوگ 10 و 12 و 16 و 24 بیتی قابلیت ارسال داده ها از طریق SMS ولتاژ تغذیه 24 و 220 ولت
منبع تغذیه محافظت شده 35 ولت 35 آمپر

منبع تغذیه محافظت شده 35 ولت

منبع تغذیه محافظت شده 35 ولت 35 آمپر            
ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما مجهز به پورت RS485 و پروتکل MODBUS RTU        
آخرین پروژه ها